Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

वापरकर्ता खाते

Enter your न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय गृह विभाग महाराष्ट्र शासन username.
Enter the password that accompanies your username.
7 + 10 =
हे सोपे गणित समस्या सोडवा आणि परिणाम प्रविष्ट करा. उदा. 1 + 3 साठी 4 प्रविष्ट करा