Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

कर्मचारी पदक्रम

प्रशासकीय कर्मचारी पदक्रम
प्रशासकीय कर्मचारी पदक्रम प्रतिमा
तांत्रिक कर्मचारी पदक्रम
तांत्रिक कर्मचारी पदक्रम प्रतिमा
टीप:
मुंबई, नागपूर आणि पुणे येथे सायबर फॉरेन्सिक विभाग सुविधा उपलब्ध आहे. मुंबई व नागपूर येथे बॅलिस्टिक विभाग सुविधा उपलब्ध आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आणि अमरावती येथे डीएनए आणि टासी विभाग सुविधा उपलब्ध आहे.